Камара на строителите в България

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (837049)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00572-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.а и вх.Б".


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (837017)

Възложител:

Община Балчик

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00479-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище, община Балчик“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (837005)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на общински пътища, общинска улична мрежа и улиците от РПМ в гр. Павликени и гр. Бяла Черква, и основен ремонт на общински тротоари на територията на община Павликени за 2018 и 2019 г.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836980)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00151-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836852)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0028 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) по две обособени позиции"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836842)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00007-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836755)

Възложител:

Община Пирдоп

Получен на:

21.03.2018 г. 

Преписка:

00851-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанк


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836729)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Триград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0047 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, в обхвата на ТП"ДГС-Триград"" с 2 обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836671)

Възложител:

Община Черноочене

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

00470-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836564)

Възложител:

Община Батак

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

00707-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улици в с. Нова махала, община Батак – ул. „Свобода” – о.т.83Б-о.т.83-о.т.83А; ул. „Търговска” о.т.59-о.т.59А-о.т.61А и о.т.59Б и ул. „Боровец” о.т.12-о.т.32.


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (836533)

Възложител:

"Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

05242-2018-0026 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на изкопни, насипни и бетонни работи при поддръжка и ремонт на подземни тръбопроводи и съоръжения


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836517)

Възложител:

Община Марица, област Пловдив

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

00490-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ I- детска градина /ПИ-501.256/ кв.39, по плана на с. Строево, Община Марица‘‘


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (836451)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Крумовград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

20.03.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018г. на територията на ТП „ДГС Крумо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...