УС

1. Инж. Тодор Топалски – Председател – 0888447006

2. Инж. Виктор Шарков- Първи зам. председател – 0889250199

3. Инж. Стоян Шатов – Зам. председател – 0887 667 816

4. Акад. Ячко Иванов - Член – 0879 655 731

5. Инж. Велико Десов – Член – 0898 680 813

6. Инж. Саркис Гарабедян – Член – 0896 601 881

7. Инж. Никола Василев – Член – 0887 310 061

8.Ген. Борис Анакиев – Член – тел. 0878966644

9.Надежда Петрова- Член – тел. 0889 260 189

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...