УС

1. Инж. Тодор Топалски – Председател – 0888447006

2. Инж. Виктор Шарков- Първи зам. председател – 0889250199

3. Инж. Стоян Шатов – Зам. председател – 0887 667 816

4. Акад. Ячко Иванов - Член – 0879 655 731

5. Инж. Велико Десов – Член – 0898 680 813

6. Инж. Саркис Гарабедян – Член – 0896 601 881

7. Инж. Никола Василев – Член – 0887 310 061

8.Ген. Борис Анакиев – Член – тел. 0878966644

9.Надежда Петрова- Член – тел. 0889 260 189

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...