‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)

Енергия, градове и управление на отпадъци - кои са съвременните печеливши решения?

Вече са налични редица иновации, превръщащи екологичните предизвикателства в икономически възможности. Благодарение на реализацията им в практиката те стават все по-рентабилни и достъпни. 

За 14-та поредна година ще се проведе Енергийна Ефективност и Възобновяема Енергия (EE & ВЕ), Save the Planet и Smart Cities (27-29 март 2018, София). Изложението и трите тематични конференции ще срещнат представители на бизнеса, общините и научните среди. Те ще популяризират интелигентни решения за производство на възобновяема енергия, енергийно спестяване, устойчиво управление на градовете: отпадъци, транспорт, енергия, околна среда и администрация. 

Организаторите от Виа Експо анонсират участието на водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания, Полша, Турция, Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швейцария. Сред тях са Amandus Kahl, Fronius, Herz, Dutch Dryers, CPM Europe, Quattrogi, Братя Пашев, Балканика Енерджи, Molok OY, Steinert, Innova, ATI Environnement, Geocycle, Hitachi Zosen Inova, Kamadur, др.

Акценти в изложението

 • Производство и съхранение на възобновяема енергия; Софтуерни решения
 • Енергийна ефективност, когенерация; E-мобилност
 • Икономични решения за отопление,охлаждане и осветление
 • Домашна автоматизация и телематика - транспорт, публична администрация, превенция 
 • Оползотворяване и рециклиране на отпадъци; Eнергия от отпадъци; Успешни примери за публично-частно партньорство
 • Иновативни системи за сметосъбиране и др. 

За първи път

Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities – то осигурява допълнителна онлайн популяризация на изложителите, както и улеснява контакта с техни нови бизнес партньори. 

Теми с практическа насоченост в конференциите:

EE и ВЕ: 

 • Криогенно съхранение на енергия- Иновационна технология, която разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество- с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др.
 • Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET - “Геотермални и соларни умения – продължаващо образование и обучение” с целеви групи:  инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект START2ACT - “Включване на стартиращи фирми и млади МСП в ЕС в действия за устойчива енергия“
 • Сесия на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) –

за централизирано отопление (ЦО) и охлаждане, в рамките на която ще бъде разгледан прехода към възобновяеми енергийни източници в системите за ЦО и модернизация на мрежите

Управление на отпадъци и екология:

 • Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България;
 • Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможностиза финансиране, както и с инструментите й.

Интелигентни градове:

 • Партньорството “Дигитален преход” - част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране и възможности за внедряване на нови бизнес модели
 • Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия
 • Фирмени смарт решения и иновации - италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др.

Станете част от изявата – свържете се с нас: office@viaexpo.com, www.viaexpo.com

Брошура ЕЕ и ВЕ, Smart Cities       Брошура ‘Save the Planet’

Организатор: www.viaexpo.com

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...