Панаири и изложби

 

 

      2018 Дата                                               СЪБИТИЕ
  Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 – 21.10.2018, утвърдена на 22.01.2018
15 - 22 Септември

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам

С настоящото Ви информираме, че в периода 15 – 22 септември 2018 г. г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще проведе работно посещение в гр. Ханой и Хошимин, Социалистическа република Виетнам по покана на своя виетнамски колега г-н Чан Туан Ан, министър на индустрията и търговията.
В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форуми с двустранни срещи в гр. Ханой и гр. Хошимин между представителите на деловите среди на двете държави. Провеждането на двата бизнес форума е предварително съгласувано с виетнамската страна и с Ръководителите на СТИВ Ханой и СТИВ Хошимин. То се разглежда като реализация на поетите по време на Двадесет и третата сесия на Българо-виетнамската СКТИНТС ангажименти за насърчаване на директните контакти между българските и виетнамските делови среди, практическа реализация на приетия от двамата президенти Нов модел на икономическо сътрудничество.
Целта на бизнес форумите е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Виетнам, както и стимулиране на съвместните инвестиции.
Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: ИКТ; хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. мляко и млечни продукти, месни продукти, олио, вина и спиртни напитки; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; селско стопанство – фуражи, фуражни добавки, слънчоглед, ечемик и др.; фармация, готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги; инвестиционни проекти и др., която ще участва в бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, СР Виетнам в периода 15 – 22 септември 2018 г.
Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 17.08.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7977.
Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководителите на СТИВ Ханой и СТИВ Хошимин и партньорските на ИАНМСП организации на място.
Всички разходи, свързани с издаването на визи, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Регистрационната форма

26 - 28 Септември

Poland, Warsaw

Building Industry Solutions 26-28 September
Scope of Events:
Machines and tools; Contractors; Lifting equipment for transporting people and materials; Scaffolding, formwork; Building constructions (concrete, steel, reinforced concrete, wooden); Building materials, cement / aggregates, bitumen; Installation systems (fire ventilation, lighting, water, electricity, gas); Science for construction; Engineering services;
Environmental engineering; Surface protection; Glass in construction; Energy in construction; Transport in construction; Investor relations (banks, engineering consultancy, legal services);

If you are Exhibitor : We offer to attend as an Exhibitor and promote your products and services during Fair.
- Registration Fee 100 Euro
- Raw space is 150 Euro per m2
Places are limited and deadline is till 15th of August 2018

If you are Exhibitor and want to be Sponsor during Building Industry Solutions Fair :
-We offer you best Sponsorship Packages start from 15.000 Euro

If you are Qualified Buyer: We offer your to attend as a Buyer, after qualification by Us your below costs will be covered:
- coverage of accommodation expenses during the stay in Poland (3/4-star hotel, all meals included).
- free access-all-areas pass to Fair Halls.
- personal itinerary of B2B talks with Polish companies on the Fairs’ site and during the matchmaking session.
- participation in field visits to selected services or products in Poland.
- participation in other events held by the Organizer during the trade fair.
- interpreters’ service during B2B meetings (if needed).
- local transfers (between airport/hotel/fairs/field visits).
- dedicated support team before and during the mission.
- service fee is considered.
Places are limited and deadline is till 7th of August 2018

For more information please visit website or Contact Us.

Authorized Agent
Elchin Ismayilov S.E

Copyright © *2018*, All rights reserved.

Our mailing address is:
Azerbaijan, Baku. AZ1000
VIP Plaza, Nizami 22.

Mob/Whatsapp/Viber: +994557049159
For Urgent Calls : +994774260359
Email: ceo@borchaparters.com
Email: office@borchapartners.com
Email: elchin.ismayil@gmail.com
http://www.borchapartners.com/

26  Септември БТПП информира за предстоящо провеждане на конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика", която ще се проведе на 26 септември 2018 г. в гр. Осло, Норвегия. - https://circular-economy.b2match.io/

Събитието ще се състои от два компонента: 1) конференция и 2) част – двустранни срещи за намиране на партньори.

Целевите групи – потенциални участници са:
• Малки и средни предприятия /определение на ЕС/
• Организации, планиращи проекти за развитие, иновации, изследвания
• МСП, търсещи партньор в Норвегия
• МСП, работещи в една от следните области:
₋ намаляване на материали и ресурси
₋ запазване стойността на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго време
₋ минимизиране на генерирането на отпадъци
₋ заместване на невъзобновяемите ресурси с биомаса
₋ защита на океаните и земята от отпадъци чрез възстановяване на съществуващите концентрати, смекчаване на ново замърсяване и развитие на биоразградими биологични пластмаси.
₋ изследователска и развойна дейност, нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност

Поради ограничен брой участници за всяка страна, желаещите могат да кандидатстват за участие не по-късно от 20 август 2018 г. на: https://circular-economy.b2match.io/

Фирмите ще бъдат избрани от специален комитет въз основа на горепосочените критерии и финансовото състояние на дружествата. Одобрените за участие в събитието, могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 1 000 евро за покриване на разходите за пътуване и настаняване.

 

Alexander Bojilov

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
International Cooperation and International organizations
Tel.: +359 (0)2 8117 421
Fax: +359 (0)2 987 32 09
E-mail: irelations@bcci.bg
Web: http://www.bcci.bg/

BCCI Blog: http://blog.bcci.bg/
BCCI Facebook Page

03 - 06 Октомври в гр. Истанбул/Турция ще се състои 3-то издание на Road2Tunnel - Международно специализирано изложение за пътища, мостове и тунели. Изложението ще се проведе в Istanbul Congress Center.

За повече информация за изложението, моля вижте интернет страницата:

https://www.road2tunnel.com/en/

Организаторът MCI Fair паралелно на изложението организира и търговска мисия за посетители. Подробна информация за въпросната мисия е поместена на следната страница:

https://www.road2tunnel.com/en/trade-delegation-visitor-program/

 10 Октомври  The European demolition Association, EDA, in partnership with the Committee for European Construction Equipment, CECE, organize a Think tank under the title “Equipment for demolition”, in October 10, 2018, in Brussels (BELGIUM).
This Think tank is the 3rd edition after the Think tank about “Recycling and end-of-life of construction products”, held in 2014 and in 2016 the one called “The next ten years”.
The EDA Think tank is an open workshop, were we do an exercise to look ahead and try to understand how the future will be like, in this case for specialized demolition contractors and suppliers.

The think tank, with its debate session and presentations, will be held in English only.

http://www.europeandemolition.org/thinktank/october2018

registration

31 Октомври - 1 Ноември Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата организира двустранни B2B бизнес срещи, които ще се проведат на 31.10.2018 и 01.11.2018г. в гр. Измит, Коджеали, Турция по време на изложението Santek.
Събитието е отворено за представители на фирми, осъществяващи дейност в следните бизнес сектори и със следните продукти:
• Автомобилен сектор
• Химическа индустрия
• Строителство и строителни материали
• Електроника
• Енергия
• Околна среда
• Информационни и комуникационни технологии
• Металообработваща промишленост
• Машини
• Пластмасови изделия и каучук
• Автомобилни гуми
Важно е да отбележим, че участниците могат да кандидатстват за поемане на разходите за настаняване на един представител от всяка участваща компания, въз основа на подадено заявление до Турския търговски аташе в страната. Разходите ще се поемат от Турското министерство на икономиката, а настаняването ще включва 3 нощувки в 5-звезден хотел. Повече за събитието можете да прочетете на: тук
1 - 4 Ноември фирма TUYAP Fairs and Exhibitions Organization INC. организира в гр. Измир изложението

ЕGE CONSTRUCTION, EGE CONSTRUCTION MATERIALS
AND TECHNOLOGIES FAIR

ТЮЯП най-учтиво предлага на бизнесмени от бранша да го посетят. Фирмата предоставя две безплатни нощувки, предимно в двойни стаи, трансфер аерогара - хотел - панаирна площ и обратно.
Желаещите да пътуват със самолет могат да се възползуват от специалното намаление на Тюрк Хава Йолларъ, като си закупят билети чрез сайта на компанията https://www4.thy.com/TKC и в „delege sekmesi” (раздел делегати) нанесат код “133TKM18”. Намалението важи за периода 31.10- 05.11. за вътрешни и 25.10-11.11. 2018 год. за външни линии. ТЮЯП поема разходите за отсечката Истанбул – Измир – Истанбул, като затова е необходимо да бъдат предоставени име, фамилия, № на паспорт, рождена дата, пол и телефонен номер. На сайта http://egeyapizirvesi.com/en/press-releases/thy-offical-air-carrier може да се намерят подробности за спогодбата.
Моля, заявките (включват наименование на фирмата, данни за контакт, имената и позиция на пътуващия, дата на престой) на желаещите ваши членове да бъдат изпратени най-късно до 15 Октомври 2018 година, за да се организират безпроблемно хотелските резервации.
За информация бихте могли да се обръщате към представителството на ТЮЯП в София, на адрес: ул. Бузлуджа № 40-42, тел. 951 68 27, и-мейл tuyapsofia@tuyap.com.tr., моб. тел.: 0887 64 00 85.

02 - 06 Ноември Фирма „Al-Bashek for Trading and Fairs", организира Международното изложение "Re-build Syria". Същото се провежда ежегодно и е насочено към дейностите свързани с възстановяването на страната като: строителство, енергетика, пътна инфраструктура, управление на водните ресурси и др. Изложението е под патронажа на сирийското правителство и с активното участие на Министерството на обществените дейности, което е свързващото звено между държавните сектори и частните национални и международни компании. Посещава се от производители, търговци на строителни машини и материали, консултанти и проектанти от цял свят, като до настоящия момент за участие в изложението са се записали фирми от Германия, Египет, Индия, Италия, Иран, Китай, Ливан, Пакистан, Русия, Судан и ХК Йордания. Популярността му нараства ежегодно, предвид заключителната фаза на конфликта в Сирия и вече започналите дейности по възстановяване на страната.
През периода 02 - 06.10.2018 г. ще се проведе 4-та сесия на "Re-build Syria", като фирмата ,,AI-Bashek for Trading and Fairs" има готовност да окаже цялостно съдействие на участващите български компании по издаване на визи, настаняване, митнически процедури, и др. административни въпроси. Също така предлагат услугата карго от „врата до врата" за фирми-учатници, които биха желали да транспортират тяхна продукция за изложението.
Крайният срок за записване за участие на "Re-build Syria" е 01.09. за компаниите, нуждаещи се от карго УЛУГИ и 15.09 за всички останали.
Заинтересованите български компании могат да се свържат с лицето за контакт от страна на организаторите както следва:
Mrs. Ealma Matar
Tel: (+963 11) 332 0096 или 332 0085 Fax: (+963 11) 332 1119 Mob: (+963) 944 680 606 Email: е. matar@albashek.com
Web: www.al-bashek.com
или със:
СТИВ-Дамаск, както следва:
Г-н Михаил Аогатски Тел: ( + 963 11) 445 40 39 Моб. тел: (+963) 950 006 007 Email: margatski@mi.government.bg
Посолството на Р България в Дамаск също има готовност за оказване на съдействие по настаняване на български представители, в подходящи хотели на преференциални цени.
Предвид заключителната фаза на конфликта в Сирия, значително подобрената обстановка по сигурността в гр. Дамаск, започналите възстановителни дейности в страната и нарастващия интерес и присъствие на чуждестранни компании (вкл. от държави-членки на ЕС), считам че моментът е удачен за активизиране на българските фирми от строителния бранш за включването им в множеството инфраструктурни проекти в Сирия. Подходяща възможност за презентиране капацитета на националните ни компании предоставя предстоящото изложение "Re-build Syria".
8 - 11 Ноември Международно годишно изложение за строително оборудване, строителни материали, интериор и екстериор, Манила, Филипините
9 - 15 Ноември Международен семинар "Пътища,мостове и тунели" (ISRBT2018) , Солун, Гърция
13 - 16  Декември международното изложение за строителство, което ще се проведе в Тайван, Тайпе - Taipei International Building, Construction & Decoration Exhibition 2018 от 13 до 16 декември 2018 г. .Повече информация за него може да намерите на актуалния им уеб сайт: http://www.taipeibex.com,
http://www.taipeibex.com.tw/2017/en_US/ .

Като комплимент Ви предлагаме нашата насърчителна програма, която включва възстановяване на разходите за двупосочен самолетен билет (София-Тайпе-София, икономична класа, при престой минимум два пълни дни по време на изложенито) и хотелско настаняване в Тайпе (единична стая 3 нощувки, в рамките на 15 000 тайвански долара, в зависимост от хотела, с безплатен интернет и трансфер от и до летището) за президента на асоциацията.
One round-trip economy-class ticket scheduled stay during two full show-day.One room with a maximum allowance of NT$ 15,000 (tax included) to be used toward lodging (up to 4 nights). airport pickup to-from the accommodating hotel.

Ако проявявате интерес към изложението и желаете да кандидатствате за финансиране, това трябва да стане възможно най-бързо, тъй като бюджетът се изчерпва своевременно.

Покана

Регистрационна форма

2019 Дата                                                СЪБИТИЕ
2 - 5 Април Международнoто изложение за строителни материали в Русия MosBuild 2019 в най-големия изложбен център на Москва, Crocus Expo, Русия.
Повече информация можете да намерите на сайта на изложението:
http://www.worldbuild-moscow.ru//

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

                                                                                                              

 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                      

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...