Българо-грузински бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 5 април 2019 г., Гранд хотел София, гр. София

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В периода 4-5 април 2019 г. ще се проведе VI-та сесия на Междуправителствена българо-грузинската комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Съпредседател от българска страна е г-н Росен Желязков, министър на транспорта и информационните технологии на Република България.

На 5 април 2019 г., се предвижда провеждането на бизнес форум с провеждане на  двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Грузия, със следната секторна насоченост: земеделие и земеделски продукти, производство на стъкло и стъклени изделия, логистика и транспорт, информационни и комуникационни технологии, хранително-вкусова промишленост, (в това число вино) и др.

Целта на събитието е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Грузия, както и стимулиране на съвместните инвестиции

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител за участие в бизнес форума. Моля за Вашето съдействие настоящата информация да бъде разпространена до компаниите, членове на представляваната от Вас организация, с интереси от установяване на сътрудничество с грузински компании.

При интерес за участие, следва да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 29.03.2019 г. на e-mail: a.andreeva@sme.government.bg или e.ivanova@sme.government.bg. Допълнителна информация можете да получите от Ася Андреева, на телефон: 02/940 7989 или Евелина Иванова на телефон: 02/940 7978.

Участието на българските фирми в Българо-грузинския бизнес форум е безплатно. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена програма на събитието.

Приложение: Регистрационна форма

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...