Покана за среща на тема „Таксите за преводи в евро – един двоен стандарт по-малко“, 6 март, 13.00 - 14.00 ч., Дома на Европа

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България има удоволствието да Ви покани на среща с г-жа Ева Майдел (ЕНП), член на Европейския парламент и докладчик по Регламента за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането. Темата на срещата е „Таксите за преводи в евро – един двоен стандарт по-малко“. В събитието ще участват икономистът Лъчезар Богданов и членът на управителния съвет на организацията на българите с опит в чужбина Тук-Там Даниела Данаилова.

На 14 февруари 2019 г. Европейският парламент прие нови правила, които слагат край на дискриминацията срещу ползвателите на платежни услуги в рамките на ЕС, но извън еврозоната. От 15 декември 2019 г. банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и за вътрешните плащания и да направят по-прозрачни разходите за превалутиране.

Целта на срещата ще бъде да се представят новите промени, които ще настъпят след влизането в сила на Регламента и да се обсъдят последиците от тях за българските потребители и финансови институции. Срещата ще се проведе под формата на панелна дискусия, след което публиката ще има възможност да задава въпроси към участниците. На срещата ще бъдат поканени представители на държавни институции, медии, организации за защита на потребителите, банки и финансови институции, неправителствения сектор и граждани.

Дискусията ще се проведе на 6 март 2019 г., сряда, от 13.00 ч. до 14.00 ч. в Дома на Европа на ул. Г.С. Раковски № 124, София. Моля да се регистрирате за участие до 18:00 ч. на 5 март 2019 г. на http://epgplus.eu/qgwe.

По въпроси, свързани с организацията на срещата, можете да се обръщате към Таня Чунтова, служител „Връзки с обществеността“, тел. (02)8170444, 0878853547, ел. адрес: tanya.chuntova@europarl.europa.eu.

Приложение: Програма

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...