Акредитирани обучения по договорите на ФИДИК 2019

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще са единствените на български език до края на годината, до края на месец февруари имат 200 евро намаление. 

За повече информация, моля посетете следните линкове:

http://bacea-bg.org/bg/obucheniya

http://fidic.org/events/fidic-module-1-course-practical-use-fidic-contracts-sofia-bulgaria-15-16-april-2019

http://fidic.org/events/fidic-module-1-advanced-course-sofia-bulgaria-18-19-april-2019

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...