Военна академия "Георги Стойков Раковски" търси подкрепа от членовете на КСБ

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива за изграждането в района на Академията, "Параклис-мавзолей в памет на български войни, участвали в Първата световна война"

За целта е създадено сдружение "ЕДИНЕНИЕ", с председател генерал-майор д-р Груди Ангелов - началник Военна академия.

На този етап по изграждането на "Параклис-мавзолей в памет на български войни, участвали в Първата световна война" е направено следното:

  • издадена е виза проектиране от главния архитект на Столична община, архитект Здравко Здравков и същата е съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство по реда на Закона за културното наследство;
  • изготвен е идеен и технически инвестиционен проект на обекта и предстои даването на разрешение за строителство;

Военна академия "Г. С. Раковски" търси подкрепа от членовете на Камара на строителите в България за изграждането и реализирането на тази добра българска инициатива. 

Моля, всеки заинтересуван от инициативата да се свърже с Камара на строителите в България по следния начин: 

e-mail: mzhelyazkova@ksb.bg

телефон: +359 878 971 130

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...