Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
23.11.2018 г.,13:00 ч., зала "Кърджали", хотел "Кърджали", бул. Беломорски 68, гр. Кърджали.

Регистрационен формуляр

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...