Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР провежда пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Аварийни ремонти на покриви на сгради в курортни комплекси и бази за отдих /КК и БО/ на МВР". Моля да публикувате във Вашата интернет страница съобщение за неговото провеждане, като допълнителна информация можете да намерите на приложения линк.

За контакти:

Петя Софрониева
сектор "Пазарни проучвания",
отдел "Обществени поръчки" при ДУССД - МВР
сл. тел. 02 982 25 99

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...