ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 5 април 2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Постановлението влиза в сила от 15 април 2016 г. с изключение на чл. 10, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по чл. 1 по отношение на Единната национална електронна уеббазирана платформа по чл. 40 от Закона за обществените поръчки, който влиза в сила от 1 юни 2017 г.

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...