ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки - ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 5 април 2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки 

Постановлението влиза в сила от 15 април 2016 г. с изключение на чл. 10, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по чл. 1 по отношение на Единната национална електронна уеббазирана платформа по чл. 40 от Закона за обществените поръчки, който влиза в сила от 1 юни 2017 г.

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...