Дискусия на тема: „Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти”, организирана от в-к Стандарт и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

В периода от 23 до 27 март, 2016 г. в НДК се проведе 46-то изложение на Стройко 2000. По време на изложението, на 24 март, в Пресцентъра на НДК, се проведе дискусия на тема: „Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти", организирана от в-к Стандарт и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия / ИАНМСП/. На събитието присъстваха представители на Камара на строителите в България, представители на българската асоциация за изолации в строителството, на фирми свързани със строителството, на министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Инж. Евтим Янев, Председател на Областно представителство на КСБ гр. Пазарджик, взе отношение относно трудностите, които стоят пред малкия и средния бизнес в стоителния бранш, попадането на микро-, малките и средни фирми в сивия сектор на икономиката. От КСБ, участие в дискусията взеха и ръководителя на зв. „Регистър", нач.отдел „Организационна политика", експерти от отдел „АПКМ".
Изп. директор на ИАНМСП запозна присъстващите с промените, които ведомството е предприело през настоящана година. От началото на 2016 г., при участие на фирми на панаири и изложения в България и чужбина, същите да самофинансират участието си с 20% /разходи за изложбена площ /. Предстои създаване на нова икономическа платформа, чрез която, по време на провеждане на правителствени бизнес делегации и форуми в чужбина, българските фирми ще имат възможност да получават информация за предстоящите инвестиционни намерения в реално време. Правят се проучвания и консултации за създаване на регистър, който да представлява гарант за финансова надеждност на включените в него малки и средни фирми.

 

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...