Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...