в. Строител

В рамките на Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, („16+1“) на 07 юли 2018г. в София се проведе бизнес форум на тема „Инфраструктура“, на който се обсъдиха актуални въпроси и предстоящи проекти в сферата на транспортната и пътна инфраструктура и енергетиката. На събитието в Националния дворец на културата Камарата на строителите в България направи представяне на строителния сектор като цяло, акцентирайки на професионалните възможности и опита на българските строителни фирми да изпълняват както самостоятелно големи обекти, така и да бъдат надеждни и опитни партньори в изпълнението на големи обекти съвместно с участието на чужди компании.
В представянето на КСБ беше обърнато внимание на нарастващия авторитет на българските компании, към които все по-често се отправят покани за партньорство както в ЕС, така и в други региони. Едновременно с това беше подчертано, че диалогът между различните участници в строителството, както на местно, така и на международно ниво, може да бъде улеснен и подкрепен от Камарата на строителите, която е официален представител на бизнеса в България. В заключение КСБ заяви, че строителните компании подкрепят усилията за насърчаване на ПЧП в строителния сектор и че като техен представител организацията счита това за добра перспектива за бъдещи възможности в строителния сектор и заяви готовност да се ангажира с такива инициативи.
След представянето на КСБ думата поиска генералният мениджър на China Road and Bridge Corporation Ду Фей, който направи уточнение, че съгласно политиката на тяхната компания, при изпълнение на обекти в чужбина, китайската корпорация винаги търси партньорство с местни компании.
На форума от страна на домакините с презентации се включиха и Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на „Български енергиен холдинг” ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, а като гости участие взеха представители на China Road and Bridge Corporation, Huawei Enterprise, Китайска корпорация за експортно и кредитно застраховане SINOSURE и CNNC China Zhongyuan Engineering Corporation.
.

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...