Секции

  „Високо строителство“

  председател – Стефан Тотев

  "Джи Пи Груп" ООД

 

 

 

 

   „Енергийна инфраструктура“ 

  председател – Георги Георгиев

  "Стартинженеринг" АД

 

 

  „Инженерна инфраструктура“

  председател – Мирослав Манолов

  „Трейс Груп Холд“ АД

 

 

 

 „Метални конструкции“

  председател – инж. Евгени Борисов

  „Монтаж Строителни Конструкции“ АД

  председател на „Българска асоциация за метални конструкции“

 

 

 

  „Проектиране и строителен надзор“

  председател – инж. Валентин Зарев

  „Пътинвестинженеринг“ АД

 

 

 

 

 "Хидротехническо строителство и ВиК системи"

 председател инж.Благой Козарев

"Райкомерс Констръкшън" АД

 

 

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...