Изпълнително бюро

Илиян Иванов Терзиев


Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

Калин Симеонов Пешов


Велико Димитров Желев


Николай Янчев Николов


Христо Атанасов Димитров


Благой Петров Козарев

Любомир Петров Качамаков

Розета Атанасова Маринова

Руен Веселинов Панчев

 

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...