Изпълнително бюро

Илиян Иванов Терзиев


Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

Калин Симеонов Пешов


Велико Димитров Желев


Николай Янчев Николов


Христо Атанасов Димитров


Благой Петров Козарев

Любомир Петров Качамаков

Розета Атанасова Маринова

Руен Веселинов Панчев

 

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...