Изпълнително бюро

Илиян Иванов Терзиев


Владимир Георгиев Владимиров – Житенски

Калин Симеонов Пешов


Велико Димитров Желев


Николай Янчев Николов


Христо Атанасов Димитров


Благой Петров Козарев

Любомир Петров Качамаков

Розета Атанасова Маринова

Руен Веселинов Панчев

 

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...

 

BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИЯ СИ ДОКЛАД „БАРОМЕТЪР ЗА ...