Изпълнителен директор

 
 
 
 
 
 
 
 

Инж. Мирослав Мазнев 
Изпълнителен директор на Камара на строителите в България

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...