Отраслов колективен трудов договор

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...