Дейност

Присъдиха званието „Почетен гражданин на София“ на инж. Делчо Гюров

 

На 30.11.2018 год. се проведе поредната среща на ветераните от секция „Инженерно строителство“ към Национален клуб на строителите ветерани.

Писмо до г-н Топалски от Национален клуб на строителите ветерани – гр. София и Клуб на строителите ветерани - гр. Пловдив

Доц. д-р инж. Георги Годинячки "Ще работя за утвърждаването на секция "Строителна наука и образование"

Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ)
Необходими са взаимно уважение и приемственост между поколенията

Интервю с инж. Топалски във връзка с неговото награждаване със звание  „Почетен гражданин“ на гр. Враца

Във връзка със 140 годишнината на освобождението ни от турско робство на 21.06.2018 г. членовете на РКСВ – Враца организираха екскурзия до гр.Плевен.

Празник на ветераните от Строителни войски

Полезна творческа изява - Кърджали

Клубове и секции към НКСВ проведоха годишни отчетни събрания

Строителите-ветерани от Клуба в Самоков си поставиха нови задачи

Врачанските строители – ветерани празнуваха три в едно.Врачански клуб задава тон: как трябва да се уважават строителите на БългарияВрачански клуб задава тон: как трябва да се уважават строителите на България

Инж. Васил Кънев оглави клуба на строителите-ветерани в Самоков

Самоковските строители ветерани

75 години Университет по архитектура, строителство и геодезия

25 години от началото на лекционния факултативeн курс

•• Съвременна американска архитектура ••

• Световни тенденции в развитието на големите градове •

Основан от доц. арх. Димитър Андрейчин, отворен за външна публика.

зимен семестър на 2017/18: всеки четвъртък от 18:15 ч., ново крило на УАСГ – зала 230.

Димитровград чества 70 годишен юбилей

Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол: С поведението си
демонстрираме, че приносът на ветераните не е забравен

Проф. инж. Божидар Божинов, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ: Областта на геотехниката ще става още по-обширна

Проф. д.т.н. инж. Георги Димитров, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Геодезията на бъдещето ще бъде по-сложна, по-интересна и повече интердисциплинарна

Проф. Спас Памукчиев, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ: Можем да сме полезни на различните звена в страната, занимаващи се с научноизследователска дейност

Проф. д-р арх. Младен Мирянов, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВ: Преподаването в някои направления е на архаично ниво

Инж. Дамян Камбуров, председател на РК на НКСВ и почетен гражданин на Бургас: 52 години отдадох от живота си, за да градя

Проф. Борислав Киров, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Интересът на кандидат-студентите към изучаването на строителното инженерство тревожно намалява

Инж. Стефан Чорбанов, член на НКСВ:
Удостояването ми със званието „Почетен гражданин на Видин” е признание за професионалната ми дейност

Проф. д-р инж. Банко Банков, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Установените международни контакти от членове на НКСВ трябва да бъдат използвани

Димчо Димов, член на Клуба на строителите ветерани във Варна: Удостояването ми със званието „Почетен гражданин” е
признание за приноса на строителите за развитието на Варна НКСВ се ползва с авторитет пред Областното представителство
на Камарата в морската столица

инж. Велико Десов, член на УС на НКСВ - Изграждането на големи и сложни съоръжения изисква
съвместна работа на много специализирани колективи

На 21 и 22 юни 2017 г. членовете на РКСВ “П. Пенев“ - Димитровград посетиха Дряново и Велико Търново

Почетният знак на УАСГ беше връчен на проф. д-р инж. Любчо Венков и доц. д-р инж. Стойно Стойновинж. Любчо Венков и доц. д-р инж. Стойно Стойнов

Интервю - Проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВПроф. д-р инж. Димитър Назърски, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ

Интервю - Проф. Енчо Дулевски, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВПроф. Енчо Дулевски, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВ

ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА
за подготовка и провеждане на планираното в годишната програма „изнесено заседание” на клубния съвет на територията на малките общини от Бургаска област.

Становище на НКСВ-регионален клуб Плевен, относно интервю във в-к "Строител", бр.18/05.05.2017 г. с проф.Румен Миланов и Десислава Бакърджиева

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...