Дейност

На 30.11.2018 год. се проведе поредната среща на ветераните от секция „Инженерно строителство“ към Национален клуб на строителите ветерани.

Писмо до г-н Топалски от Национален клуб на строителите ветерани – гр. София и Клуб на строителите ветерани - гр. Пловдив

Доц. д-р инж. Георги Годинячки "Ще работя за утвърждаването на секция "Строителна наука и образование"

Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ)
Необходими са взаимно уважение и приемственост между поколенията

Интервю с инж. Топалски във връзка с неговото награждаване със звание  „Почетен гражданин“ на гр. Враца

Във връзка със 140 годишнината на освобождението ни от турско робство на 21.06.2018 г. членовете на РКСВ – Враца организираха екскурзия до гр.Плевен.

Празник на ветераните от Строителни войски

Полезна творческа изява - Кърджали

Клубове и секции към НКСВ проведоха годишни отчетни събрания

Строителите-ветерани от Клуба в Самоков си поставиха нови задачи

Врачанските строители – ветерани празнуваха три в едно.Врачански клуб задава тон: как трябва да се уважават строителите на БългарияВрачански клуб задава тон: как трябва да се уважават строителите на България

Инж. Васил Кънев оглави клуба на строителите-ветерани в Самоков

Самоковските строители ветерани

75 години Университет по архитектура, строителство и геодезия

25 години от началото на лекционния факултативeн курс

•• Съвременна американска архитектура ••

• Световни тенденции в развитието на големите градове •

Основан от доц. арх. Димитър Андрейчин, отворен за външна публика.

зимен семестър на 2017/18: всеки четвъртък от 18:15 ч., ново крило на УАСГ – зала 230.

Димитровград чества 70 годишен юбилей

Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ямбол: С поведението си
демонстрираме, че приносът на ветераните не е забравен

Проф. инж. Божидар Божинов, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ: Областта на геотехниката ще става още по-обширна

Проф. д.т.н. инж. Георги Димитров, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Геодезията на бъдещето ще бъде по-сложна, по-интересна и повече интердисциплинарна

Проф. Спас Памукчиев, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ: Можем да сме полезни на различните звена в страната, занимаващи се с научноизследователска дейност

Проф. д-р арх. Младен Мирянов, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВ: Преподаването в някои направления е на архаично ниво

Инж. Дамян Камбуров, председател на РК на НКСВ и почетен гражданин на Бургас: 52 години отдадох от живота си, за да градя

Проф. Борислав Киров, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Интересът на кандидат-студентите към изучаването на строителното инженерство тревожно намалява

Инж. Стефан Чорбанов, член на НКСВ:
Удостояването ми със званието „Почетен гражданин на Видин” е признание за професионалната ми дейност

Проф. д-р инж. Банко Банков, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ:
Установените международни контакти от членове на НКСВ трябва да бъдат използвани

Димчо Димов, член на Клуба на строителите ветерани във Варна: Удостояването ми със званието „Почетен гражданин” е
признание за приноса на строителите за развитието на Варна НКСВ се ползва с авторитет пред Областното представителство
на Камарата в морската столица

инж. Велико Десов, член на УС на НКСВ - Изграждането на големи и сложни съоръжения изисква
съвместна работа на много специализирани колективи

На 21 и 22 юни 2017 г. членовете на РКСВ “П. Пенев“ - Димитровград посетиха Дряново и Велико Търново

Почетният знак на УАСГ беше връчен на проф. д-р инж. Любчо Венков и доц. д-р инж. Стойно Стойновинж. Любчо Венков и доц. д-р инж. Стойно Стойнов

Интервю - Проф. д-р инж. Димитър Назърски, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВПроф. д-р инж. Димитър Назърски, член на секция „Строителна наука и образование” към НКСВ

Интервю - Проф. Енчо Дулевски, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВПроф. Енчо Дулевски, член на секция „Строителна наука и образование“ към НКСВ

ПАМЕТНА БЕЛЕЖКА
за подготовка и провеждане на планираното в годишната програма „изнесено заседание” на клубния съвет на територията на малките общини от Бургаска област.

Становище на НКСВ-регионален клуб Плевен, относно интервю във в-к "Строител", бр.18/05.05.2017 г. с проф.Румен Миланов и Десислава Бакърджиева

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...