ВАЛДАНИ ЕООД

Управител: Валентин Василев Василев
Седалище: 4400 Пазарджик, ул. Сергей Румянцев 5
Мобилен: +359 898 617 677, +359 877 617 677
Предмет на дейност: Основна дейност строеж на жилищни и смесени сгради със средно и ниско застрояване, включващи: жилища, офиси, търговски обекти.
Булстат: 203922829
Локация: ОП Пазарджик