в. Строител

МОН предлага на работодателите да участват в изготвяне на типови учебни планове за строителни специалности, като изразят предложения и становища по тях

 

Проект „Студентски практики” – продължава регистрация на студенти и работодатели

 

Национално състезание по професионално направление „Строителство“„Най-добър млад строител“ през учебната 2017/2018 г.

Камара на строителите в България учреди секторен консултативен съвет по заетостта и работната сила в строителството

 

Дейността на КСБ по професионално образование и обучение през 2017 Г.

 

#CedefopPhotoAward 2017 „Професионално образование и обучение: разкажете своята история“„Професионално образование и обучение: разкажете своята история“

 

Бизнесът в Швейцария се запозна с въвеждането на дуалното обучение в България

 

Нова фаза на „Студентски практики” – продължава регистрация на работодателите

 

Европа инициира за първи път европейска седмица на професионалните умения

 

МОН ще създава онлайн система за връзка между учениците и пазара на труда

 

Презентация на д-р. инж. Събин Събев „Предизвикателствата на новия закон за общественните поръчки” - част 1 , част 2


Карта на професионалните училища

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...