Икономически отчет на строителния сектор – I полугодие 2019 г.