Икономически отчет на строителния сектор – Деветмесечие 2019 г.