Икономически отчет на строителния сектор, деветмесечие 2021 г.