Малайзийска компания прояви интерес към изграждането и последващата концесия на бъдещия автомагистрален път между Русе и Велико Търново. Фирмата Eonmetall Group Berhard вече е провела първоначални разговори с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство и на Областната управа в Русе.

Азиатският конгломерат с 35-годишна история в строителния бизнес е изявил интерес и към изграждането на втори мост над река Дунав при Русе, на голям логистичен парк и към възстановяване на дейността на летището край село Щръклево.

Към концесията на автомагистралния път между старата столица и крайдунавския град са проявили интерес и китайски компании. Те за разлика от новите кандидати от Малайзия обаче изискват държавни гаранции по проекта.

Решението разширеното трасе между Велико Търново и Русе да бъде бъде изградено с габаритите на магистрална отсечка бе взето през февруари 2015 г. Проектната скорост по новото трасе ще е 120 км/ч, а товаримоносимостта на пътната настилка 11,5 тона.

Магистралното трасе ще е с дължина от 118 километра и ще минава по линията на съществуващия в момента път между двата града край Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и Две могили. Очаква се строителството на отсечката да струва около 250 млн. лв. С изграждането на магистралния път ще се улесни пътуването към румънската столица Букурещ и ще се ускорят транспортните връзки север-юг.

За трасето има изготвен идеен проект от “Инжконсултпроект” ООД и доклад за ОВОС, направен от “Данго Проект консулт”. През април тази година е обявена и поръчка за археологическо обследване на трасето на новата магистрална отсечка.