Град Хелзинки организира конкурс за намиране на партньор за проектиране и изпълнение на мащабен строителен проект за реконструкция и промяна на предназначението на Makasiiniranta – най старата пристанищна част на града, която ще бъде трансформирана в публично пространство. Конкурсът е отворен за кандидатстване от 12-и май до 21-и юни 2021 г.

Следвайки стратегията Хелзинки да се позиционира като най-функционалния град в света с по-добър градски живот, двуетапният конкурс за изработване на концептуален проект цели да трансформира изцяло тази крайбрежна дестинация от 83 000 кв. м. в пространство за култура с висококачествени пешеходни пространства, интегрирани с центъра на града, с възможност за изграждане на хотел, търговски площи и други развлекателни обекти.

Кандидатите ще се оценяват от комисия, преди да бъдат обявени публично. Конкурсът е насочен към фирми от сектор „Строителство“ и „Недвижими имоти“ или консорциум от фирми, който има необходимите технически, финансови и други умения, за да изпълни този взискателен и високо-качествен строителен проект.

Четири от избраните кандидати ще бъдат поканени за участие във втората фаза на конкурса през м. февруари 2022 г., за да представят подробен проект. Победителят в конкурса ще бъде избран през есента на 2022 г.

Във връзка с кандидатстването се организира семинар на 27-и май 2021 г. от 12 ч. местно време, където кандидатите ще могат да задават въпроси относно процедурата за участие.

Повече информация за конкурса е налична тук: makasiiniranta.hel.fi

Кратко информационно видео: https://www.youtube.com/watch?v=Tl29vwqgrSc