Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към Министерство на вътрешните работи отправя покана към членовете на Камара на строителите в България за участие в предстоящи обучения по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

По проекта се организират и провеждат обучения за действие при наводнение, на представители на различни целеви групи.

Към настоящия момент се извършва организация на обучения от тип:

  • Програма 6: ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ (за представители на НПО и бизнес организации) – двудневно обучение;

Програма на обучението е налична Тук

Те ще бъдат провеждани в центровете на РД ПБЗН, които са ситуирани в градовете: София, Пазарджик, Варна и Бургас.

Консорциум „Дикон – БЧК“ осигурява транспорта, настаняването и изхранването на участниците в обученията, както и всички материали за провеждането им.

За участие в планираните обучения, моля да попълните и да изпратите Заявление за интерес на email: org@dicon-bg.com, в срок до 30.09.2020 г.