За нас:

Фондация „Български строител“, учредена на 05.08.2020 г. е независима, доброволна и самоуправляваща се обществена организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България и приложимите закони на Европейския съюз.