СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Председател

инж. Светослав Глосов

Членове

д-р ик.н. Николай Иванов

инж. Благой Козарев

инж. Илиян Терзиев

инж. Христо Димитров

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изпълнителен директор

инж. Николай Николов

Членове

д-р инж. Владимир Вутов

инж. Любка Денева

инж. Любомир Шербетов

инж. Розета Маринова

инж. Цанка Атанасова

Ренета Николова