Цели на фондацията:

  • Да подпомага професионалното образование и иновативно обучение в сферата на строителството;
  • Да подкрепя опазването, реставрирането и експонирането на паметници на културното наследство;
  • Да насърчава, съдейства и подпомага развитието на строителния сектор;
  • Да подкрепя разработването и разпространението на иновативни технологични решения в полза на всички участници в строителния сектор;
  • Да създава среда и да организира обществен и професионален диалог за проблемите на строителния бранш в България;
  • Да организира кампании за информираност и изграждане на позитивен обществен образ на строителния сектор в България.