От началото на месец юни форумът на КСБ функционира и през мобилното приложение на КСБ за Android и iOS, налично за изтегляне от Google Playstore и Apple App Store.

Форумът предоставя възможност компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), да обменят информация, свързана с участия в проекти по различни оперативни програми; да публикуват обяви относно търсене и предлагане на работна сила, строителна техника и механизация, строителни материали, извършване на специализирани строително – монтажни работи, както и да обсъждат други теми, касаещи сектор „Строителство“. Форумът предоставя възможност на компаниите да изразяват мнения по предложените теми, както и да публикуват нови теми, при спазване на утвърдените условия. На всяка фирма се предоставя един потребителски акаунт за достъп до информационните ресурси на сайта, след предварителна регистрация и проверка относно вписването в ЦПРС. Ако дадена фирма вече разполага с акаунт за достъп, то той е валиден и за форума на КСБ.

Надяваме се осигурената нова възможност за комуникация да изгради един успешен модел за обмяна на опит и ресурси, сътрудничество и взаимопомощ между строителните компании.