От 2008 г. КСБ е пълноправен член на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), в която членуват 32 национални федерации от 28 държави (25 от ЕС и ЕФТА, Украйна и Турция), обхващащи различен по мащаб и сфера на дейност строителни фирми – както главни изпълнители, така и подизпълнители. Широкообхватната и официално призната представителност на FIEC ѝ предоставя възможността да бъде социален партньор и да представлява работодателите в секторния социален диалог на строителната индустрия.

В резултат на усилията на Камарата на строителите за справяне с предизвикателствата пред строителния сектор в регионален мащаб и високата оценка на страните-членки във FIEC за дейността и ангажимента на българската организация в инициативите на Европейската федерация, през 2012 г. на КСБ беше гласувано заслужено доверие и представител на българския строителен сектор беше избран за вицепрезидент на FIEC. По своя инициатива и като отговаряща за страните Гърция, Кипър, Румъния, Малта и България КСБ организира няколко регионални форума на FIEC в София, на които заедно с президентите на FIEC и  председателите на строителните федерации от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), беше обменена информация за състоянието на строителния пазар в страните от региона и се набелязаха настоящи и възможни бъдещи инициативи за обща дейност. След обстоен анализ на дейностите и целите на строителния сектор в международен план Камарата на строителите в България инициира промени в уставните документи на FIEC, целящи задълбочаване на сътрудничеството между страните във всяка група и най-вече на регионално ниво. В резултат на последователната и усърдна дейност на КСБ, FIEC гласува историческа промяна, с която одобри създаването на нова група от федерации-членки включваща страните от ЦИЕ, която към настоящия момент включва България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения, Украйна.

Вследствие на сериозния ангажимент и активното участие на КСБ в международен план, но и като ясно доказателство за безспорния авторитет, с който българската организация затвърждава позициите си във FIEC, издигнатата през 2018 г. българска номинация за поста вицепрезидент на FIEC получи единодушната подкрепа на европейските федерации, а през м.май 2020 г. на отчетно-изборното заседание на Общото събрание на FIEC беше единодушно одобрено преизбирането на представителя на КСБ за втори мандат за вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия. На тази високопоставена и отговорна позиция Камарата на строителите си поставя за цел да защитава общите интереси на групата страни от региона и да я представлява по най-ефективния и целесъобразен начин на ниво Управителен съвет на Европейската федерация на строителната индустрия.

Годишният доклад на FIEC е наличен на следния линк.

Повече за Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) може да прочетете тук: http://www.fiec.eu/