През месец октомври Европейската комисия стартира новата си платформа „Access2Markets“, която обединява два съществуващи портала – База данни за достъп до пазари и Информационно бюро за търговия.

Достъпът до новия портал става на следния линк: Access2Markets

Access2Markets съдържа цялата необходима информация за митата, данъците, продуктовите правила и изискванията за всички страни от ЕС и за над 120 други пазара по света.

На новата платформа можете да намерите кода на всеки продукт, който е необходим за определянето на мита и национални или местни данъци при търговията с този продукт.

Порталът служи и като платформа за уведомяване на Комисията за пречките, възникнали по време на работа извън единния пазар на ЕС.