Европа инициира за първи път европейска седмица на професионалните умения