През 2015 г. Камарата на строителите в България се присъедини към  структурата на Европейските международни контрактори (EIC), професионална асоциация, основана през 1970 г., която представлява интересите на европейските строителни фирми, работещи на международно ниво по отношение на европейските институции, Световната банка и ключови неправителствени организации, като FIDIC и Инициатива за прозрачност в строителството. Посредством пълноправното си членството си в асоциацията, КСБ има пряк достъп до строителни федерации от 15 европейски страни и около 200 активни на международно ниво строителни компании.  Участието в дейността на работните групи на тази федерация предоставя на Камарата непосредствена възможност за застъпничество на справедливи и балансирани договорни условия в строителството, включително клаузи за ефективно уреждане на спорове, както и възможност да говори открито за подобряване качеството на правилата за провеждане на обществени поръчки чрез включване на допълнителни критерии. Работата на Камарата в сдружението е  насочена към създаване на нови бизнес възможности за българските строители и подобряване на политическите, правните и финансови рамкови условия за международните дейности на строителните компаниите.

Чрез членството си в организацията на Европейските международни контрактори КСБ се стреми да популяризира новаторски бизнес модели, както и иновативни схеми за финансиране на проекти. Едновременно с това Камарата подкрепя политиката на организацията за отварянето на пазарите в трети страни и за създаване на условия на равнопоставеност между европейските международни строителни компании в чужбина и на техните конкуренти по отношение на международните социални и екологични стандарти.

В рамките на конгресите, в които участва, КСБ се информира и популяризира информация за последните тенденции в международния строителен бизнес. На един от  конгресите на EIC, например беше представено очакването, че до 2025 г. световният строителен пазар да нарасне с 70% и че строителството ще се превърне в дигитална икономика с прогнозни 200 млр.£  годишно за интегрирани градски системи. Затова дигитализирането на бранша и включването на модерни и иновативни методи във всички етапи на строителството са част от особено актуалните теми през последните години.

Повече за Европейските международни контрактори (EIC) може да прочетете тук: https://www.eic-federation.eu/