Наградата е създадена през 1995 г. и се дава за проекти в следните области:

  • Градско възстановяване и обществени места;
  • Строителство на устойчиви, иновативни и умни градове;
  • Поддържане на системи за осигуряване на храна в населените места;
  • Промени в климата и намаляване на замърсяването
  • Планиране и управление на инфраструктурата в населените места.

Наградата са дава за проект, реализиран от правителства, местни власти, неправителствени организации, агенции, общности, изследователски и научни институции, публични и частни фондации, медии или индивидуално.

Наградата за проект от всяка категория е 200 000 щ.д.

Подробности за критериите, на които кандидатстващите проекти трябва да отговарят, формуляр за кандидатстване  и допълнителна информация могат да бъдат намерени на адрес: www.dubaiaward.ae

Крайният срок за номиниране на проект е 30 април 2020 г.