ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯТА ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА В ГР. ПАЗАРДЖИК,

СЪВМЕСТНО С КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО –  ПАЗАРДЖИК

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ И КОФРАЖИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В

              ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Какво е дуално обучение?

Това е нова форма на обучение в България, която дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията по дадена професия и да практикуват наученото в сферата на бизнеса.

Практиката се провежда в последните две години от обучението – в XI и XII клас.

За първи път дуалното обучение се въвежда у нас през 2015 година. В страни като Австрия, Германия и Швейцария то вече е доказано печеливша формула.

Строителни фирми от областта ще предоставят места за практическо обучение през учебната 2022-2023 г. и ще осигурят стипендия на всеки ученик в размер на 30 лв.

Пълна издръжка – безплатно общежитие, транспорт и храна;

Какви са предимствата?

  • Едновременно учиш и трупаш практически опит;
  • Получаваш възнаграждение за положения труд на базата на договор;
  • След като завършиш, си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка;
  • Ако положиш успешно изпитите, получаваш диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен;
  • При показани умения, мотивация и отговорност имаш възможност не само да продължиш работа в компанията, но и да се развиеш в кариерата;

Твоят профил:                                          

  • Ти си ученик в 7-ми клас и ти предстои кандидатстване;
  • Имаш интерес в областта на строителството;

Къде можеш да кандидатстваш?

Професионална гимназия по строителство и архитектура в град Пазарджик 

Кратко представяне на ПГСА – база, персонал, общежитие и др. + снимки БРОШУРА ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ