Дни на устойчивото отопление и строителство в гр. Смолян

От 23-ти до 25-ти септември 2021 г. в град Смолян ще се проведат „Дни на устойчивото отопление и строителство“. Събитието е първото по рода си в града и цели да популяризира възможностите за прилагане на енергийно ефективни решения за домакинствата и бизнеса. Организатори на събитието са Камарата на строителите в България, Черноморският изследователски енергиен център и Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, с любезната подкрепа на община Смолян.

„Дни на устойчивото отопление и строителство“ включват изложение с информационни щандове на открито на пл. Свобода в града и поредица тематични обучения, които ще се проведат в Сесийната зала на Община Смолян, бул. „България“ № 12. За улеснен достъп до обученията, организаторите са предвидили и възможност за онлайн участие.

Събитието е подходящо за всички, които се интересуват от възможностите за използване на устойчиви (екологични, ефективни и изгодни) алтернативи за отопление на дома и бизнеса, както и от технологичните иновации за проектиране и строителство на почти нулевоенергийни сгради.

Изложители ще бъдат местни фирми/представителства, предлагащи екологични отоплителни решения, строителни материали и компоненти за енергийно ефективно строителство. Участниците ще имат възможност да получат безплатни консултации от независими експерти  на щандовете на проектите REPLACE и nZEB Roadshow, финансирани от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, а на щанда на Община Смолян ще се предоставя информация за всички инициативи на Общината в областта на енергийната ефективност. Работното време на щандовете ще бъде от 10:00 до 18:00 ч. на 23-ти и 24-ти септември.

Паралелно с откриването на изложението, ще се даде началото и на професионалните обучения, които ще продължат до 25-и септември, като са тематично разделени за различни целеви групи-  собственици на сгради, домоуправители, проектанти, инсталатори, строителни специалисти, инвеститори, общински администрации, енергийни агенции и др. Специален фокус е учебният семинар за проектанти и строителни специалисти на 23-и септември, който ще запознае участниците с основните принципи на ПНЕС и свързаните с тях строителни и практики.

Участието в обученията е безплатно след предварителна регистрация на следния линк.

Подробна програма е налична тук.

*Събитието е второто издание на „Дните на почти нулевоенергийната сграда“, които се провеждат в рамките на проект „The nZEB Roadshow“. Пилотното издание се проведе в градовете Пазарджик и Пловдив в началото на м. септември, а повече информация за него можете да прочетете във в. Строител.

Какво се случи по време на „Дните на почти нулево енергийната сграда“ на 2-4 септ. в гр. Пазарджик и гр. Пловдив можете да видите по-долу.