Заседания на органите на Камара на строителите в България

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – 2020 г.

Дата

Място Вид заседание

19.02.2020

София

Разширен УС

21.04.2020

Неприсъствено заседание на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО – 2020 г.

 

Дата

Място

Вид заседание

1

15.01.2020

София

Неформално заседание на ИБ

2

13.02.2020

София, КСБ

Заседание на ИБ

3

18.03.2020

София, КСБ

Заседание на ИБ

4

20.05.2020

София

Неформално заседание на ИБ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ – 2020 г.

Дата

Място

Вид заседание

04.03.2020

София, КСБ Заседание на КС
27.05.2020 София, КСБ

Заседание на работните групи на КС