През 2018 г. Камарата на строителите в България се присъедини като асоцииран член към  Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA), световна, нестопанска, доброволна организация, включваща асоциации, представляващи строителни фирми от съответните им региони. Конфедерацията включва 19 федерации от Северна и Южна Америка, федерациите-членки на FIEC, които са от 28 държави, както и Южна Корея и Япония. Като цяло нейните държави-членки представляват 18% от световното население, 40% от световния БВП и 57% от световния БВП в строителството.

Мисията на Конфедерацията е да обслужва, популяризира и подобрява имиджа на строителната индустрия в целия свят. Конфедерацията е създадена през 1974 г. и инкорпорира организации, институции и компании от строителната индустрия на световно ниво. В стремежа си да поддържа индустрията силна и устойчива, CICA представлява и говори от името на световната строителна индустрия по технически, юридически, финансови и политически въпроси от международно значение. Асоциираните членове на CICA могат да присъстват на заседанията на Съвета на CICA и са насърчавани да участват в конкретни събития на CICA с водещи представители на международните финансови институции, на ООН, специални правителствени агенции и др. Предвидена е възможност за участие в групите: „Международни банки за развитие”, „Добри проекти”, „Публично-частно партньорство”, „Дългосрочно финансиране на инфраструктурата, „Устойчиво строителство”, „Строителство 4.0“ „Средни компании“ „Договори в строителството и „Борба с корупцията и етичност“.

Повече за Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA) може да прочетете тук  http://www.cica.net/