Инж. Розета Маринова е родена в гр. Троян. Няколко години с родителите си живее в гр. Ловеч, после се преместват в гр.Плевен. Завършва средното си образование в Математическа гимназия “Гео Милев”, дипломира се във ВИАС в София със специалност “Промишлено и гражданско строителство”. Трудовият й стаж започва в Завод за строителни конструкции “Крум Бъчваров” във Видин, а впоследствие се премества със семейството си в гр. Плевен. Тук започва работа във Втори строителен район, който след приватизацията се преименува в “Стройпродукт”. Инж. Розета Маринова преминава през доста длъжности – ОТК, организатор на “Арматурен цех”, началник цех за бетонови изделия и др. Известно време се занимава и с внедряване на техническия прогрес в строителството, развива и проектантска дейност. По-късно се заема с отчитане и водене на бригадна дейност, доста години е началник на офертен отдел, издига се до главен инженер и управител на “Стройпродукт”.

Два мандата е била председател на Българска строителна камара ОП-Плевен.

Инж. Маринова участва в учредяването на Камарата на строителите в България. Няколко мандата е председател на Областното представителство в гр. Плевен, член на УС на КСБ, на Изпълнителното бюро на КСБ, както и 4 мандата е Председател на комисията по професионална етика.