Инж. Качамаков започва работа в областта на строителството през 2001г., като постепенно се издига до изпълнителен директор на компания „СК – 13 ХОЛДИНГ” АД, където работи до края на 2015г.
От началото на 2016г. управлява фирма КОМАНС, която е създадена през 1990 г., и е сред учредителите на Камара на строителите в България. Фирма КОМАНС е вписана в Централния професионален регистър на строителя, като четвърта такава. От 2010г., инж. Любомир Качамаков като член и заместник председател на областния съвет на Областно Представителство – София. От 2013г. е избран за член на Управителния съвет на КСБ. От 2016г. е член на Изпълнителното бюро на Камарата и става председател на секция „Високо строителство”. Председател е във FIEC на групата държави от Централна и Източна Европа, член на СД „Вестник Строител” ЕАД.