Г-н Илиян Терзиев е председател на УС на КСБ от началото на 2018 г.
Завършил е Строителен техникум „Христо Ботев“, гр. София със специалност „Строителство и архитектура“, ВНВСУ “Ген. Благой Иванов”, магистърска програма по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ и Военна академия „Г.С.Раковски“.

Професионалната си кариера започва в системата на ГУСВ.
През 1990 г. става съосновател, съдружник и управител на една от първите български частни строителни компании – “Ангелов-Терзиев Инженеринг” ООД, по-късно преименувана на “АТ Инженеринг 2000” ООД.
Г-н Терзиев има богат опит в сферата на изграждане на промишлени, жилищни, обществени сгради и инфраструктурни обекти.