ЧЕЗ и Камарата на строителите в България обсъдиха възможностите за разрешаване на казуса със забавеното изкупуване на енергийни съоръжения, изградени от предприемачи, съобщиха от електроразпределителното дружество. През май тази година ЧЕЗ внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране списък с реда на изкупуването на обектите, изградени от предприемачи. Копие от списъка бе предоставено и на КСБ. Желанието на компанията е последователността и регламентът, по които става изкупуването на съоръженията, да са напълно прозрачни и ясни както за предприемачите, така и за обществеността.