Build Europe е европейска асоциация, представител на повече от 30 000 фирми за предприемачество и жилищно строителство. По-рано днес тя публикува стратегически отговор за състоянието на жилищното строителство по време на пандемията от COVID-19. Анализът им носи името Жилище: Европейското предизвикателство и начертава карта, която има за цел да помогне на лицата, вземащи решения на ЕС, да създадат правилния регламент рамка за бързо предоставяне на жилища на достъпни цени във финансово отслабена Европа след коронавируса.

Build Europe, чиито членове представляват повече от 60% от капацитета за изграждане на жилища в ЕС, смятат, че самоизолацията заради Covid-19 е потвърдило тезата, че жилището е номер едно приоритет на повечето граждани на ЕС. Според тях това е приоритет, който не се адресира.

Експертите посочват, че Европейския съюз трябва да създаде дългосрочен проект, който правилно да отразява многообразието на неговите държави-членки и граждани, както и да отдава по-голям приоритет на ролята на по-малките градове. Въпреки че признава необходимостта от увеличаване на плътността в големите градове, Build Europe настоятелно призовава ЕС да инвестира в бъдещето си засилване на индустриите, инфраструктурите и най-вече на жилищата.

В краткосрочен план те са на мнение, че за да се справи с тази безпрецедентна икономическа криза, Съюзът трябва да приложи реформи от гледна точка на търсенето, както и предлагането, които трябва да бъдат подкрепени от изключителни инвестиции.

ЕС трябва спешно да:

  • Задейства всеобхватна и енергична политика за дерегулиране и да преустанови изпълнението за най-малко пет години на всички нови регулации, които биха повлияли неблагоприятно на цените;
  • Да разшири прилагането на намалени ставки на ДДС, за да осигурите необходимото доставяне на достъпни жилища;
  • Стимулиране на частното финансиране за увеличаване на предлагането на социални жилища, така че да се допълва дейността на обществените оператори

Марк Пиджън, президент на Build Europe, заяви: „Епидемията Covid-19 подчерта важността на жилищата за поминъка на всеки гражданин на ЕС и допълнително подчерта как жилищата могат да разкрият социални неравенства сред населението. Има проблем, който става все по-труден за решаване, а именно осигуряване на прилично и достъпно жилище за всички Европейски граждани. Разходите са нараснали с повече от 10% от 2010 г. насам, докато приходите са намалели драматично по време на пандемията. Плановете, които обявяваме днес, ще осигурят сигурно и устойчиво бъдеще за всички от нас и настоятелно призовавам Европейската комисия и Европейския парламент да работят заедно с нас възстановяването, от което се нуждае Европа.“

Филип Луусвелд, изпълнителен директор на Build Europe, каза: „Нашите предложения са предназначени да привлекат финансиране от частния сектор, разработване на жилища на достъпни цени и стимулиране на така необходимото търсене и инвестиции чрез прецизни фискални и бюджетни мерки. Въпреки огромните финансови, предизвикателства пред общественото здраве и доставчиците, членовете на Build Europe работят неуморно подкрепа на семействата, общностите и икономиките в ЕС.“

Източник: в. Строител