Проучването се осъществява за 16-та поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Резултатите от проучването ще помогнат при отстояването на интересите на членовете на БСК в диалога с институциите и социалните партньори.

Основните теми са свързани с отражението на процесите в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще бъдат официално представени в средата на м. Декември 2021 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК.

Анкетата е налична тук