Бизнесът в Швейцария се запозна с въвеждането на дуалното обучение в България