LUXOR ESTATES GmbH би желала да установи контакти с български строителни фирми с референци в Германия или Австрия през последните 5 до 10 години за жилищно строителство.

Лице за контакт:

г-н Недялко Латинов

0899 577757

+491607108875

+49 351 31448800