Българската търговско-промишлена палата (БТПП) провежда проучване относно качеството на образованието и необходимостта от служители с определена специалност.
Участието на работодателите от строителния сектор е важно, за да може проучването да отрази нуждите на бизнеса.

Срокът за отговори на анкетата е 14 февруари (петък) 2020 г. 

Анкетата е поместена в този линк: https://www.surveymonkey.com/r/56LTSP3