България започва реалния преход към дигитализация в строителството

ЕК одобри да се изгради Европейски цифров иновационен хъб за обучение на бранша в прилагането на иновации

България започва реалния преход към дигитализация в строителството след като ЕК одобри един от Европейските цифрови иновационни хъбове да бъде изграден в София и да е насочен към внедряване на новите технологии в бранша и обучение по прилагането им. Проектът е с фокус върху малките и средни предприятия, както и към публичния сектор. Инициатор и координатор е Камарата на строителите в България, която ще го реализира в съдружие с Камарата на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Института по механика на БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, както и водещи компании в сферата на иновациите, строителството, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии в лицето на „Клийнтех България“ ООД , „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“, „Баумит България“ и „Есри България“.

„Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство“ ще подпомага прехода към дигитализация чрез достъп до цифрови решения, обучения и изграждане на капацитет. През следващите три години партньорите в сдружението ще предоставят на бизнеса обучения по работа с BIM и GIS системи и други нови технологии, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др. Компаниите ще имат възможност преди да инвестират в скъпи нови технологии да ги тестват, както и техни служители да бъдат обучени да прилагат иновациите. Ще се осигурява и достъп до актуална информация за възможностите за финансиране на цифрови решения, работа в мрежа и създаване на нови партньорства. Дейностите по проекта ще стартират в началото на 2023 година.

Целта на хъба е да подпомогне реформирането на строителната индустрия в България, която изостава с внедряването на нови технологии и цифровия преход. Резултатът ще е повишена конкурентоспособност и производителност на компаниите от сектора, както и по-висока ефективност на целия строително-инвестиционен процес.

Проектът „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ е по програмата „Цифрова Европа“ и единствен за Централна и Източна Европа е насочен към компаниите в отрасъла.